• راه اندازی سامانه ارزیابی نشریات
 • نشریات فنی مهندسی
 • نشریات کشاورزی و منابع طبیعی
 • تعداد نشریات علوم انسانی
 • نشریه علوم پایه
 • تعداد نشریات به تفکیک گروه
 • سامانه ارزیابی نشریات علمی راه اندازی شد
 • اطلاعیه مهم در رابطه با ارزیابی کیفی نشریات علمی
 • سامانه ارزیابی نشریات علمی راه اندازی شد
 • برخی از شاخص های مهم ارزیابی

 

 

اخبار

arror ثبت اطلاعات نشریات علمی
با توجه به راه‌اندازی سامانه ارزیابی نشریات علمی از سردبیران و مدیران مسئول نشریات علمی درخواست می‌شود در اسرع وقت اطلاعات نشریه خود را در این سامانه وارد کنند.
arror راه اندازی سامانه ارزیابی نشریات علمی
همزمان با هفته پژوهش و فناوری سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور راه اندازی شد.