• راه اندازی سامانه ارزیابی نشریات
 • نشریات فنی مهندسی
 • نشریات کشاورزی و منابع طبیعی
 • تعداد نشریات علوم انسانی
 • نشریه علوم پایه
 • تعداد نشریات به تفکیک گروه
 • سامانه ارزیابی نشریات علمی راه اندازی شد
 • اطلاعیه مهم در رابطه با ارزیابی کیفی نشریات علمی
 • سامانه ارزیابی نشریات علمی راه اندازی شد
 • برخی از شاخص های مهم ارزیابی

 

 

اخبار

arror طرح رتبه بندی نشریات علمی کشور
دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی با هدف ارتقای نشریات علمی کشور، طرح رتبه بندی نشریات علمی را در بهمن ماه جاری بر اساس شاخص‌های مهمی چون وضعیت انتشار، نمایه در پایگاههای اطلاعات علمی، دارا بودن سامانه استاندارد و تکمیل اطلاعات در سامانه ارزیابی نشریات علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و بر اساس آن نشریات را به سه گروه سطح یک، سطح دو و سطح سه رتبه بندی می‌کند.
arror ثبت اطلاعات نشریات علمی
با توجه به راه‌اندازی سامانه ارزیابی نشریات علمی از سردبیران و مدیران مسئول نشریات علمی درخواست می‌شود در اسرع وقت اطلاعات نشریه خود را در این سامانه وارد کنند.
arror راه اندازی سامانه ارزیابی نشریات علمی
همزمان با هفته پژوهش و فناوری سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور راه اندازی شد.