نشریات

1047 نشریه

عنوان نشریه ناشر وب سایت وضعیت نشر
Advanced Ceramics Progress انجمن سرامیک ایران, پژوهشگاه مواد و انرژی
Advances in Railway Engineering انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
1
Analytical & Bioanalytical Electrochemistry دانشگاه تهران
0
Archives of Razi Institute موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
0
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
0
Banach Journal of Mathematical Analysis گروه پژوهشی ریاضی طوسی
-4
Bulletin of the Iranian Mathematical Society انجمن ریاضی ایران
1
Caspian Journal of Enviromental Sciences دانشگاه گیلان
0
Civil Engineering Infrastructures Journal دانشگاه تهران
0
Crop Breeding Journal موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
1
Desert دانشگاه تهران, مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران
0
Earthquake Engineering Journal (EEJ انجمن مهندسی زلزله ایران
Ecopersia دانشگاه تربیت مدرس
3
Gas Processing دانشگاه اصفهان
1
Geopersia دانشگاه تهران
0
International Economics Studies دانشگاه اصفهان
1
International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
1
International Journal of Advanced Structural Engineering دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
1
International Journal of Agricultural Management and Development دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
0
International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning دانشگاه علم و صنعت
0
International Journal of Automotive Engineering انجمن مهندسی خودرو ایران, دانشگاه علم و صنعت
0
International Journal of Business and Development Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان
0
International Journal of Civil Engineering انجمن مهندسی عمران, دانشگاه علم و صنعت
0
International Journal of Electrical and Electronics Engineering دانشگاه صنعتی امیر کبیر
0
International Journal of Energy and Environmental Engineering دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
3
International Journal of Engineering پژوهشگاه مواد و انرژی
0
International Journal of Environmental Research انجمن ارزیابی محیط زیست ایران, دانشگاه تهران
-1
International Journal of Environmental Sciences and Technology دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، انجمن محیط زیست ایران
0
International Journal of Group Theory دانشگاه اصفهان
-1
International Journal of Industrial Engineering دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
1
International Journal of Industrial Engineering and Productional Research- دانشگاه علم و صنعت
0
International Journal of Industrial Mathematics دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
0
International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT پژوهشگاه فضای مجازی
2
International Journal of Information Science and Management مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
0
International Journal of Iron & Steel Society of Iran انجمن آهن و فولاد ایران
2
International Journal of Maritime Technology انجمن مهندسی دریایی ایران
0
International Journal of Mining and Geo-Engineering دانشگاه تهران
0
International Journal of Modeling, Identification, Simulation & Control دانشگاه صنعتی امیر کبیر
3
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology(IJNN انجمن نانو فناوری ایران
0
International Journal of Optics and Photonics انجمن اپتیک و فوتونیک
0
International Journal of Optimaization in Civil Engineering قطب علمی مطالعات بنیادین در مهندسی سازه, مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
0
International Journal of Plant Production دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
-1
International Journal of Psychology انحمن روانشناسی ایران
0
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
0
International Journal of Robotics دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
6
International Journal of Transportation Engineering انجمن حمل و نقل ریلی ایران, پژوهشکده حمل و نقل پارسه
1
Iranian Economic Rewiew دانشگاه تهران
Iranian Journal of Animal Biosysematics دانشگاه فردوسی مشهد
0
Iranian Journal of Applied Animal Science دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
0
Iranian Journal of Applied Language Studies انجمن زبانشناسی ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان
2
Iranian Journal of Applied Linguistics دانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
0
Iranian Journal of Aquatic Animal Health انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران, قطب علمی بهداشت و بیماری آبزیان دانشگاه تهران
2
Iranian Journal of Archaeological Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان
3
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic انجمن نجوم ایران
1
Iranian Journal of Biotechnology پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
1
Iranian Journal of Catalysis دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
0
Iranian Journal of Chemical Engineering انجمن مهندسی شیمی ایران
1
Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering جهاد دانشگاهی
2
Iranian Journal of Economic Studies دانشگاه شیراز
2
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering دانشگاه علم و صنعت
0
Iranian Journal of Fisheries Science موسسه تحقیقات شیلات ایران
1
Iranian Journal of Fuzzy Systems انجمن سیستم های فازی ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان
0
Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding انجمن بیوتکنولوژی ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
2
Iranian Journal of Management Studies دانشگاه تهران
0
Iranian Journal of Materials Science and Engineering انجمن مهندسی متالوژی ایران، انجمن سرامیک ایران, دانشگاه علم و صنعت
0
Iranian Journal of Mathematical Chemistry دانشگاه کاشان
0
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics جهاد دانشگاهی
0
Iranian Journal of Mechanical Engineering انجمن مهندسی مکانیک ایران
2
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization دانشگاه فردوسی مشهد
0
Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology دانشگاه صنعت نفت
0
Iranian Journal of Operations Research انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
0
Iranian Journal of Plant Physiology دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
0
Iranian Journal of Science and Technology A:Science دانشگاه شیراز
0
Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Civil Engineering دانشگاه شیراز
0
Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering دانشگاه شیراز
0
Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Mechanical Engineering دانشگاه شیراز
0
Iranian Journal of Veterinary Medicine دانشگاه تهران
0
Iranian Journal of Veterinary Research دانشگاه شیراز
1
Iranian Journal of Veterinary Surgery انجمن جراحی دامپزشکی ایران
0
Iranian Polymer Journal انجمن پلیمر ایران, پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
1
Iranian Review Of Foreign Affairs مجمع تشخیص مصلحت نظام, مرکز تحقیقات استراتژیک
2
ISeCure, The ISC International Journal of Information Security انجمن رمز ایران
1
Issues in Language Teaching دانشگاه علامه طباطبائی, همکاری دانشگاه های دیگر
0
Journal of Advanced Materials and Processing دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، انجمن آهن و فولاد ایران
0
Journal of Aerospace Science and Technology انجمن هوا فضای ایران
3
Journal of Agricultural Science and Technology دانشگاه تربیت مدرس
0
Journal of Algebraic System دانشگاه صنعتی شاهرود, همکاری دانشگاه های دیگر
0
Journal of Applied Chemical Research دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
0
Journal of Applied Fluid Mechanics انجمن فیزیک ایران
-1
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining دانشگاه صنعتی شاهرود
0
Journal of Cell and Molecular Research دانشگاه فردوسی مشهد
0
Journal of Chemical and Petroleum Engineering دانشگاه تهران
0
Journal of Communication Engineering دانشگاه شاهد
3
Journal of Computational and Applied Research in Mechanial Engineering - JCARME دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
-1
Journal of Computing and Security انجمن رمز ایران, دانشگاه اصفهان
1
Journal of Crop Protection دانشگاه تربیت مدرس
-1
Journal of English Language Teaching and Learning دانشگاه تبریز
0
Journal of Gas Technology انجمن مهندسی گاز ایران
Journal of Industrial and Systems Engineering انجمن مهندسی صنایع ایران
10
Journal of Information Systems and Telecommunication جهاد دانشگاهی
0

۱ ۲۳۴۵۶۷۸>>>