اطلاعیه مهم در رابطه با تکمیل اطلاعات نشریات معتبر علمی

برای دریافت نام کاربری به منظور ثبت اطلاعات نشریات در ساعات اداری با کارشناسان مربوطه در کمیسیون نشریات علمی کشور تماس حاصل فرمایید.

نشریات

1047 نشریه

عنوان نشریه ناشر وب سایت وضعیت نشر
Advanced Ceramics Progress انجمن سرامیک ایران, پژوهشگاه مواد و انرژی
Advances in Railway Engineering انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
1
Analytical & Bioanalytical Electrochemistry دانشگاه تهران
1
Archives of Razi Institute موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
0
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
0
Banach Journal of Mathematical Analysis گروه پژوهشی ریاضی طوسی
-4
Bulletin of the Iranian Mathematical Society انجمن ریاضی ایران
0
Caspian Journal of Enviromental Sciences دانشگاه گیلان
0
Civil Engineering Infrastructures Journal دانشگاه تهران
0
Crop Breeding Journal موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
1
Desert دانشگاه تهران
0
Earthquake Engineering Journal (EEJ انجمن مهندسی زلزله ایران
Ecopersia دانشگاه تربیت مدرس
3
Gas Processing دانشگاه اصفهان
1
Geopersia دانشگاه تهران
0
International Economics Studies دانشگاه اصفهان
1
International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
1
International Journal of Advanced Structural Engineering دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
1
International Journal of Agricultural Management and Development دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
0
International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning دانشگاه علم و صنعت
0
International Journal of Automotive Engineering انجمن مهندسی خودرو ایران, دانشگاه علم و صنعت
1
International Journal of Business and Development Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان
0
International Journal of Civil Engineering انجمن مهندسی عمران, دانشگاه علم و صنعت
0
International Journal of Electrical and Electronics Engineering دانشگاه صنعتی امیر کبیر
0
International Journal of Energy and Environmental Engineering دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
3
International Journal of Engineering پژوهشگاه مواد و انرژی
-1
International Journal of Environmental Research انجمن ارزیابی محیط زیست ایران, دانشگاه تهران
0
International Journal of Environmental Sciences and Technology دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، انجمن محیط زیست ایران
-1
International Journal of Group Theory دانشگاه اصفهان
-1
International Journal of Industrial Engineering دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
1
International Journal of Industrial Engineering and Productional Research- دانشگاه علم و صنعت
0
International Journal of Industrial Mathematics دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
0
International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT پژوهشگاه فضای مجازی
2
International Journal of Information Science and Management مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
0
International Journal of Iron & Steel Society of Iran انجمن آهن و فولاد ایران
2
International Journal of Maritime Technology انجمن مهندسی دریایی ایران
1
International Journal of Mining and Geo-Engineering دانشگاه تهران
0
International Journal of Modeling, Identification, Simulation & Control دانشگاه صنعتی امیر کبیر
3
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology(IJNN انجمن نانو فناوری ایران
0
International Journal of Optics and Photonics انجمن اپتیک و فوتونیک
0
International Journal of Optimaization in Civil Engineering قطب علمی مطالعات بنیادین در مهندسی سازه, مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
0
International Journal of Plant Production دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
-1
International Journal of Psychology انحمن روانشناسی ایران
0
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
0
International Journal of Robotics دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
6
International Journal of Transportation Engineering انجمن حمل و نقل ریلی ایران, پژوهشکده حمل و نقل پارسه
1
Iranian Economic Rewiew دانشگاه تهران
Iranian Journal of Animal Biosysematics دانشگاه فردوسی مشهد
0
Iranian Journal of Applied Animal Science دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
0
Iranian Journal of Applied Language Studies انجمن زبانشناسی ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان
2
Iranian Journal of Applied Linguistics دانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
1
Iranian Journal of Aquatic Animal Health انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران, قطب علمی بهداشت و بیماری آبزیان دانشگاه تهران
2
Iranian Journal of Archaeological Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان
3
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic انجمن نجوم ایران
1
Iranian Journal of Biotechnology پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
1
Iranian Journal of Catalysis دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
0
Iranian Journal of Chemical Engineering انجمن مهندسی شیمی ایران
1
Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering جهاد دانشگاهی
2
Iranian Journal of Economic Studies دانشگاه شیراز
2
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering دانشگاه علم و صنعت
0
Iranian Journal of Fisheries Science موسسه تحقیقات شیلات ایران
1
Iranian Journal of Fuzzy Systems انجمن سیستم های فازی ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان
0
Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding انجمن بیوتکنولوژی ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
2
Iranian Journal of Management Studies دانشگاه تهران
0
Iranian Journal of Materials Science and Engineering انجمن مهندسی متالوژی ایران، انجمن سرامیک ایران, دانشگاه علم و صنعت
0
Iranian Journal of Mathematical Chemistry دانشگاه کاشان
0
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics جهاد دانشگاهی
0
Iranian Journal of Mechanical Engineering انجمن مهندسی مکانیک ایران
2
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization دانشگاه فردوسی مشهد
0
Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology دانشگاه صنعت نفت
0
Iranian Journal of Operations Research انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
0
Iranian Journal of Plant Physiology دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
1
Iranian Journal of Science and Technology A:Science دانشگاه شیراز
0
Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Civil Engineering دانشگاه شیراز
0
Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering دانشگاه شیراز
0
Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Mechanical Engineering دانشگاه شیراز
0
Iranian Journal of Veterinary Medicine دانشگاه تهران
1
Iranian Journal of Veterinary Research دانشگاه شیراز
1
Iranian Journal of Veterinary Surgery انجمن جراحی دامپزشکی ایران
0
Iranian Polymer Journal انجمن پلیمر ایران, پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
0
Iranian Review Of Foreign Affairs مجمع تشخیص مصلحت نظام, مرکز تحقیقات استراتژیک
2
ISeCure, The ISC International Journal of Information Security انجمن رمز ایران
1
Issues in Language Teaching دانشگاه علامه طباطبائی, همکاری دانشگاه های دیگر
0
Journal of Advanced Materials and Processing دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، انجمن آهن و فولاد ایران
0
Journal of Aerospace Science and Technology انجمن هوا فضای ایران
3
Journal of Agricultural Science and Technology دانشگاه تربیت مدرس
0
Journal of Algebraic System دانشگاه صنعتی شاهرود, همکاری دانشگاه های دیگر
0
Journal of Applied Chemical Research دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
0
Journal of Applied Fluid Mechanics انجمن فیزیک ایران
-1
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining دانشگاه صنعتی شاهرود
0
Journal of Cell and Molecular Research دانشگاه فردوسی مشهد
0
Journal of Chemical and Petroleum Engineering دانشگاه تهران
0
Journal of Communication Engineering دانشگاه شاهد
3
Journal of Computational and Applied Research in Mechanial Engineering - JCARME دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
-1
Journal of Computing and Security انجمن رمز ایران, دانشگاه اصفهان
2
Journal of Crop Protection دانشگاه تربیت مدرس
-1
Journal of English Language Teaching and Learning دانشگاه تبریز
0
Journal of Gas Technology انجمن مهندسی گاز ایران
Journal of Industrial and Systems Engineering انجمن مهندسی صنایع ایران
10
Journal of Information Systems and Telecommunication جهاد دانشگاهی
0

۱ ۲۳۴۵۶۷۸>>>